Avgifter

Ridavgiften är 200 kronor per lektion och betalas i början av varje termin. Faktura delas ut av din ridledare, eller skickas hem till dig.

Det finns möjlighet att prova på vid tre tillfällen innan du bestämmer dig för att börja rida hos oss. Kostnaden för detta är 150kr per gång.

Medlemsavgiften är 300 kr per år. Här ingår en olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet.

Alla ridavgifter samt medlemsavgift betalas till Volts bankgiro 5620-3433. Märk betalningen med ryttarens namn.

Terminstider

Terminstiderna gäller om inget annat överenskommits i grupperna. Avdrag görs för skolloven, om inte annat överenskommits.

Under 2021 pågår vårterminen från vecka 2 till vecka 23, och höstterminen från vecka 34 till vecka 50.

Frånvaro

Frånvaro meddelas till din ridledare. Avdrag för frånvaro görs ej, däremot finns möjlighet till igenridning. Överenskommelse om igenridning görs med ridledare i respektive grupp.

Klädsel och utrustning

Det finns ridhjälm att låna när man är nybörjare. När man sedan vet att man vill fortsätta rida är det lämpligt att köpa en egen hjälm. 

Att ha ridbyxor och bekväma kläder som sitter bra underlättar ridningen. Skorna ska ha klack av säkerhetsskäl. Tänk på att man snabbt blir kall om händer och fötter.

Medhjälpare

Alla som behöver assistans i sin ridning, vid på och avsittning eller vid sidan av, ska ha med sig en medhjälpare som är beredd att hjälpa till med detta. Det inkluderar att kunna leda en häst samt gå med på en tur i skogen. Tänk då på att även medhjälparen behöver oöm klädsel efter väder.

Volt har två ridledare på plats vid varje lektion.

Kom i god tid

Om man vill vara med och göra i ordning sin häst är det bra att komma 15-20 minuter före starttid.

Säkerhet

Vi har snälla hästar på Volt, men de är levande djur som kan bli rädda. Ta det därför lugnt runt hästarna och i stallet. Om du vill ge din häst en godbit (morot eller äpple) så ge det i en hink i stallet efter ridningen.

Det ska alltid finnas en ridledare som hjälper till att ta in hästen och som är med i stallet. Ryttarna får inte gå själva i hagen.

Kom ihåg att all ridning sker på egen risk. Våra ridledare gör allt de kan för att ridningen ska vara så säker som möjligt.